บ้านท่าดีหมี
พระใหญ่ภูคกงิ้ว
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สามารถสร้างแรงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้
อ่านเพิ่มเติม..