บ้านท่าดีหมี

บ้านท่าดีหมี

หมู่ที่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

“บ้านhttp://medadvice.net/blood-sugar-premier ท่าดีหมี” ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ที่มาของชื่อท่าดีหมี เกิดจากในอดีตบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ มีต้นไม้ใหญ่ชื่อว่า ต้นดีหมี ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมามีชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้จึงตั้งชื่อว่า หมู่บ้านท่าดีหมี  เอกลักษณ์ประจำห kanabialica มู่บ้าน “ชาดีหมี” ชาที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านท่าดีหมี เป็นชาที่มีสรรพคุณมากมายสามารถช่วยรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้ หากมาเยือนบ้านท่าดีหมีต้องมาไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านต่างเลื่อมใส คือ พระใหญ่ภูคกงิ้ว ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา บริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง และเสี่ยงทายดวงชะตาชีวิตที่ วัดจอมมณี สถานที่ประดิษฐานพระเสี่ยง พระแย้ม และตู้พระธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระโบราณของหมู่บ้านท่าดีหมีแห่งนี้ 

จุดเด่น
 มีต้นทุนทางธรรมชาติคือทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม คือภูพระใหญ่ แม่น้ำสองสี และสกายวอล์ค และยังได้ชื่อว่าแม่น้ำโขงเข้าสู่อีสานเป็นจุดแรกดังวลีที่ว่า อาบน้ำโขงก่อนใครในอีสาน

ภูมิศาสตร์

ทิศเหนือ : ติดสปป.ลาว สปป.ลาวแขวงเวียงจันทน์
ทิศใต้ : แม่น้ำเหือง สปป.ลาวแขวงไซยะบูลี
ทิศตะวันออก : บ้านกลาง ม.3 ม.8
ทิศตะวันตก : แม่น้ำเหือง สปป ลาว แขวงไซยะบูลี