บ้านท่าดีหมี

บ้านท่าดีหมี

หมู่ที่4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เมื่อประมาณ 300 กว่าปีมาแล้ว มีชุมชนหนึ่งมาตั้งบ้านบ้านเรือนอยุ่ริมฝั่งน้ำเหือง (ปัจจุบันคือบ้านใหม่วินคำ เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว) ต่อมาเกิดโรคระบาดคนล้มตายจำนวนมาก และโจรจีนฮ้อเข้าปล้นสะดม จึงทำให้เมืองแตก อพยพ